Regulamin


Regulamin biegu ULTRA ŚWIR 02-03.09.2023

1. ORGANIZATOR

Fundacja Małopolska biega

KRS 0000764553

NIP 6762559849

REGON 382240981

33-388 Gołkowice Dolne 116b/2

2. CEL IMPREZY

 • popularyzacja i promocja biegów górskich w Małopolsce
 • popularyzacja i promocja biegania jako aktywnego spędzania czasu
 • popularyzacja i promocja regionu Pogórza Ciężkowickiego
 • popularyzacja walorów przyrodniczych i turystycznych Powiat Tarnowskiego
 • promocja regionu Małopolska
 • promocja Gminy Zakliczyn
 • popularyzacja turystyki górskiej
 • popularyzacja zdrowego trybu życia

3. DATA I MIEJSCE

Biegi odbędą się w terminie 02-03.09.2023

 • start biegu 24/12/6h – 02.09.2023 godz. 08:00
 • start biegu – 1 PĘTLA – 02.09.2023 godz. 10:00 – ( aktualizacja 03.04.2023 limit czasowy na ukończenie biegu 4h).

Start i meta, biuro zawodów – Chatka Włóczykija, Jamna

Godziny działania biura zawodów

01.09.2023- od godz 16:00 do godz 20:00

02.09.2023 od godz 06:45 do godz. 07:30 (dla dystansów 6/12/24h) i do godz 9:30 dla 1 PĘTLI.

4. ZASADY UCZESTNICTWA W BIEGU

W biegu mogą wziąć udział osoby pełnoletnie (które do dnia 01.09.2023 będą miały ukończone 18 lat) i wypełnią formularz kontaktowy, oraz opłaca kwotę opłaty startowej. Bieg odbywa się indywidualnie, nie przewidujemy współzawodnictwa w drużynach.

Uczestnik biorąc udział w zawodach akceptuje regulamin oraz zawarte w nim zasady.

Uczestnik potwierdza, że jego przygotowanie i stan zdrowia pozwalają na wzięcie udziału w biegu.

Każdy uczestnik musi być zweryfikowany w biurze zawodów (dowód osobisty bądź paszport potwierdzający tożsamość zawodnika), podczas weryfikacji sprawdzane będzie wyposażenie obowiązkowe.

Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z imprezy lub dnf, osoby, której stan zdrowia według organizatora jest wątpliwy i dalszy bieg mógłby przynieść szkody zawodnikowi.

Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia udziału w imprezie.

Limit zawodników – 200 osób (po 50 osób na każdy z dystansów)

Każdy z zawodników porusza się po trasie wyznaczonej przez organizatora – wszelkie skracanie trasy i brak obecności na punktach pomiarowych i kontrolnych (info o punktach ok 1 tydzień przed startem biegu).

Każdy z zawodników porusza się o własnych siłach.

ŚMIECENIE NA TRASIE JEST NIEDOPUSZCZALNE I RÓWNOZNACZNE Z DYSKWALIFIKACJĄ!!!!!!

Jakiekolwiek niedopuszczalne słownictwo skierowane do wolontariuszy, kłótnie z nimi będą zgłoszone do organizatora i mogą grozić dyskwalifikacją i brakiem możliwości startu w innych naszych biegach. Wolontariuszy szanujemy!!!

Każdy z zawodników jest zobowiązany do pomocy drugiemu zawodnikowi, jeżeli jest on w niebezpieczeństwie zagrożenia zdrowia i życia.

Dopuszczalna jest pomoc osób trzecich tylko i wyłącznie na punktach kontrolnych/ żywieniowych.

Pomoc osób trzecich poza punktami kontrolnymi/żywieniowymi grozi dyskwalifikacją zawodnika.

Jeżeli zawodnik nie jest w stanie kontynuować biegu zgłasza to albo na punkcie kontrolnym , lub telefonicznie organizatorowi. Jeżeli zawodnik nie zgłosi zejścia z trasy i z tego powodu zostanie wszczęta akcja poszukiwawcza/ratunkowa– zawodnik zostanie obciążony kosztami akcji. W biegu nie mogą startować rodzice z małymi dziećmi (typu biegacze z dziećmi w nosidełkach, wózkach itp)!!!

Zawodnicy poruszają się po pętli wyznaczonej przez organizatora. Ostatni z zawodników każdego biegu będzie puszczony na trasę najpóźniej na 70-90 min przed zakończeniem limitu (decyzja ta zapadnie po zatwierdzeniu ostatecznej trasy, nie później niż tydzień przed startem biegu, o czym zawodnicy zostaną poinformowani w maiu z informacjami przedstartowymi). Wygrywa biegacz, który najszybciej pokona największą ilość pętli

5. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE

WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE:

–Numer startowy przypięty na przodzie widoczny podczas całego biegu

– włączony i naładowany telefon ( z aktywnym numerem udostępnionym organizatorowi)

– plik gpx z trasą biegu wgrany albo na zegarku albo na telefonie

– numer do organizatora (będzie podany na numerze startowym)

– folia nrc

– własny kubek (nie będzie jednorazowych kubków na trasie biegu)

Zawodnik powinien posiadać odzież i obuwie dopasowane do biegów górskich przy panującej podczas biegu pogodzie.

6. OPŁATY

Istnieje możliwość opłaty na raty za biegi 12 i 24 h ( 3 raty – płatne co miesiąc od pierwszej wpłaty, lub co dwa miesiące, przy czym kwota całości liczy się z dnia wpłaty pierwszej raty. Możliwość wpłat rat do 31.07.2023)

AKTUALIZACJA CEN Z DN 05.06.2023 (przedłużamy tańsze zapisy zamiast do 31.05.2023- zmianiamy 01.01.2023 do 30.06.2023)

Bieg 24 h

do 31.12.2022 – 260 pln

01.1.2023 – 30.06.2023 – 280 pln

01.07 – 15.08.2023 – 300 pln

Bieg 12 h

do 31.12.2022 – 180 pln

01.1.2023 – 30.06.2023 – 200 pln

01.07 – 15.08.2023 – 220 pln

Bieg 6 h

do 31.12.2022 – 140 pln

01.1.2023 – 30.06.2023 – 160 pln

01.07 – 15.08.2023 – 180 pln

Bieg 1 PĘTLA

do 31.12.2022 – 90 pln

01.1.2023 – 30.06.2023 – 110 pln

01.07 – 15.08.2023 – 130 pln

Dane do przelewu:

FUNDACJA „MAŁOPOLSKA BIEGA”

33-388 Gołkowice Dolne 116b/2

Numer konta dla przelewów w PLN:

PL 73 1140 2004 0000 3802 7854 6379

Rachunki będą wystawione do 7 dni od daty wpłaty tylko i wyłącznie jeżeli w momencie wpłaty otrzymamy maila z informacją dotyczącą prośby wystawienia rachunku.

W przypadku rezygnacji uczestnika zarejestrowanego do 31.12.2022r organizator zwraca 50% kwoty wpisowego. Po terminie 01.01.2023r. organizator nie zwraca opłat startowych.

Organizator nie zwraca opłaty startowej:

– osobom, które nie pojawiły się na starcie biegu a opłaciły go

– zawodnikom, którzy nie ukończyli biegu

– zdyskwalifikowanym zawodnikom

– organizator nie odpowiada za zaginięcie przelewu bankowego z winy poczty lub banku.

7. ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW

– start w biegu

 • pomiar czasu : za pomocą aplikacji B4Sport (jeżeli ilość opłaconych zawodników do 15.08.2023 nie przekroczy 80 osób), elektroniczny pomiar czasu B4Sport z matami (jeżeli ilość opłaconych zawodników do 15.08.2023 przekroczy 80 osób)
 • bufet z gorącymi daniami (przez cały czas trwania zawodów, w wersji wege i mięsożernej), przekąskami, napojami gorącymi i chłodnymi (piwko na końcu), oraz punkt żywieniowy z przekąskami
 • miejsce na odpoczynek, ławki, krzesła wewnątrz budynku (tylko dla zawodników)
 • numer startowy z profilem trasy i telefonami alarmowymi, agrafkami – przypięty z przodu i widoczny (bez niego osoby wbiegające na punkt kontrolno- żywieniowy nie będą obsługiwane, nie będą mieć również zdjęć na trasie)
 • mapy trasy w pliku gpx
 • oznakowanie trasy w postaci wstążek i znaków farbami na ziemi
 • worek na depozyt – depozyt w biurze zawodów
 • medal pamiątkowy dla zawodników, którzy ukończyli bieg
 • puchary dla 3 najlepszych kobiet i mężczyzn z każdej trasy
 • nagrody dla biegaczy podczas podsumowania biegu (quizy, konkursy) – w zależności od hojności sponsorów i partnerów

8. TRASA

Trasa biegu to pętla o długości 14-16 km (ostateczna wersja trasy zostanie podana na stronie oraz na Facebooku biegu nie później niż miesiąc przed startem biegu).

Na trasie biegu będą znajdował y się minimum 2 punkty kontrolny. Aby zostać sklasyfikowanym uczestnik będzie musiał zostać odnotowany na wszystkich punktach kontrolnych (po każdej pętli odbija się przy pomiarze czasu przybiegając i wybiegając na trasę).

Aby zostać sklasyfikowanym należy ukończyć minimum 1 pętlę (dotyczy każdego

z biegów).

Trasa będzie częściowo będzie prowadziła drogą asfaltową, dlatego uczestnicy zawodów po drogach publicznych muszą poruszać się zgodnie z zasadami kodeksu ruchu drogowego. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy lub skrócenia trasy w przypadku złych warunków pogodowych zagrażających zawodnikom, lub w przypadku uszkodzeń tras po których zostały poprowadzone biegi wcześniej.

Organizator nie bierze odpowiedzialności za pozostawione rzeczy na punktach lub w biurze zawodów.

Organizator nie zajmuje się organizacją transportu do biura zawodów oraz nie zapewnia i nie organizuje noclegów – kwestie te należą do zawodników.

Noclegi we własnym zakresie można rezerwować w Chatce Włóczykija, gdzie będzie znajdowało się biuro zawodów. Koszt noclegu dla 1 osoby – 120 zł (przy noclegu na 1 noc, możliwość noclegu ze swoim śpiworem 90 zł/noc), 75 zł za noc (przy 2 dobach noclegu, możliwość noclegu ze swoim śpiworem 50 zł/noc)

Zapraszamy do zapisów