Informacje przedstartowe


Biegi odbędą się w terminie 23.03.2024

  • start biegu WIOSENNY ULTRA ŚWIR – 1 PĘTLA (ok 17 km) – 23.03.2024 godz. 10:00 limit czasu 5h
  • start biegu WIOSENNY ULTRA ŚWIR 6h i 12 h – 8:00

Start i meta, biuro zawodów – Centrum Sportów Zimowych w Ptaszkowej

Godziny działania biura zawodów

  • 22.03.2024 od godz 16-19:00

– 23.03.2024 od godz 07:00 do godz. 09:30

4. ZASADY UCZESTNICTWA W BIEGU

W biegu mogą wziąć udział osoby pełnoletnie (które do dnia 23.03.2024 będą miały ukończone 18 lat) i wypełnią formularz kontaktowy, oraz opłaca kwotę opłaty startowej. Bieg odbywa się indywidualnie, nie przewidujemy współzawodnictwa w drużynach.

Uczestnik biorąc udział w zawodach akceptuje regulamin oraz zawarte w nim wszystkie zasady.

Uczestnik potwierdza, że jego przygotowanie i stan zdrowia pozwalają na wzięcie udziału w biegu.

Każdy uczestnik musi być zweryfikowany w biurze zawodów (dowód osobisty bądź paszport potwierdzający tożsamość zawodnika), podczas weryfikacji sprawdzane będzie wyposażenie obowiązkowe.

Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z imprezy lub dnf, osoby, której stan zdrowia według organizatora jest wątpliwy i dalszy bieg mógłby przynieść szkody zawodnikowi.

Organizator zastrzega sobie prawo odmówienia udziału w imprezie.

Limit zawodników – 200 osób

BIEG ODBĘDZIE SIĘ PRZY OSIĄGNIĘCIU MINIMLNEJ ILOŚCI ZAWODNIKÓW – 40 osób (zapisanych i opłaconych do 28.02.2024)